Balkan welaýaty

Balkan welaýat zenanlar bölümi

Biziň salgymyz: Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Gurbansoltan eje şaýoly 14/14 jaýy

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com