TÄZELIKLER. WAKALAR. MAGLUMATLAR.

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň, Mer­ke­zi ge­ňe­şi­niň, Kär­deş­ler arkalaşyklarynyň Mil­li mer­ke­zi­niň hem-de Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň hä­kim­li­gi­niň bilelikde gu­ra­ma­gyn­da «Al­kyş­la­ryň göz­ba­şy­syň, Ar­ka­dag!» diýen at bi­len ge­çi­ri­len mas­la­ha­ta Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry, Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Ma­ry welaýat, et­rap, şä­her bö­lüm­le­ri­niň, Kär­deş­ler ar­ka­la­şykla­ry­nyň, Ma­ry we­la­ýat, etrap, şä­her bir­leş­me­le­ri­niň hem-de ýur­du­my­zyň Ahal, Bal­kan, Da­şo­guz, Le­bap wela­ýat­la­ry­nyň we Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ze­nan­lar gu­ra­ma­la­ry­nyň iş­jeň ag­za­la­ry gatnaşdy. On­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Türk­me­nis­ta­ny dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek hem-de hal­ky­my­zyň bäh­bi­di­ne gö­nük­di­ri­len be­lent mak­sat­ly iş­le­ri, Berka­rar döwle­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ze­nan­lar üçin dö­re­dil­ýän giň mümkinçi­lik­ler, ra­ýat­la­ry­my­zyň bo­le­lin dur­muş­da ýa­şa­ma­gy ug­run­da al­nyp barylýan iş­ler ba­ra­da gür­rüň edil­di.

 

Baş redaktor,

Sapardurdy JUMUROW

http://www.tradeunions-kardesh.gov.tm/tm/content/9270

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2020      Email: zenan@mail.com