Ahal welaýaty

Gözellik edep-ekramda jemlenýär

Baharly şäherindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyñ Zenanlar birleşiginiñ Baharly etrap guramasynyñ işewür zenanlarynyñ, edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlaryñ hem-de ýaş gyzlaryñ gatnaşmagynda bu gezekki geçirilen çäre işjeñ häsiýete eye boldy. «Berkarar döwletimiziñ bagtyýar zenanlary» ady bilen ge¬çirilen bu çäre türkmen ojaklarynyñ ýaraşygy, halkymyzyň uly hormatyna mynasyp bolan zenanlarymyzyñ edep-ekramlylygyna bagyşlandy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com