Lebap welaýaty

Tejribeler paýlaşyldy

Türkmenabat şäherindäki 26-njy or- ta mekdebiñ bilim işgärteri tamamlanyp barýan 2014-nji ýyly üstünlikli jemlemek maksady bilen «Täze ýyla täze üstünlikler bilen» atly hepdelik geçirdiler. Oña şähe- rimiziñ ähli orta mekdepleriniñ mugallym- lary, jemgyýetçilik guramalarynyñ wekilleri we ýaşlar gatnaşdylar. Hepdeligiñ dowa- mynda bilim işgärleri biri-biri bilen pikir alyşdylar, tejribelerini artdyrdylar. Mekdep okuwçylarynyñ ýasan görkezme esbapla- rynyñ sergisi bolsa ýygnananlaryñ ünsüni özüne çekdi.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2018      Email: zenan@mail.com