2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

BITARAPLYK – ARKADAGYŇ PARAHATÇYLYK TAGLYMATY

“Türkmenistan – parahtçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň “Altyn asyr” teleýaýlymy bilelikde bilen ýurdumyzyň Hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli “Bitaraplyk – Arkadagyň Parahatçylyk taglymaty” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik.

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm