2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

EL IŞLERINIŇ SERGISI

AHAL. We­la­ýat mer­ke­zin­dä­ki «Ak bug­daý» muze­ýin­de «Mil­li mi­ra­syň göz­ba­şy» atly ser­gi-da­ba­ra ge­çi­ril­di. Oňa we­la­ýa­tyň dür­li ýer­le­rin­den ze­nan­lar gat­naş­dy.                                                                                                                              We­la­ýat hä­kim­li­gi­niň, Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň, Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň we­la­ýat bö­lü­mi­niň hem-de we­la­ýat Me­de­ni­ýet mü­dir­li­gi­niň bile­lik­de gu­ra­ma­gyn­da ge­çi­ri­len çä­rä gat­na­şy­jy­lar mede­ni mi­ra­sy­my­za de­giş­li bo­lan ke­çe we ke­çe önümle­rin­den, şaý-sep­ler­den, keş­de­ler­den, don, ça­byt, kür­te ýa­ly ly­bas­lar­dan, du­tar, go­puz ýa­ly milli saz gu­ral­laryn­dan gu­ra­lan ser­gi bi­len ta­nyş­dy­lar. Bu çärä ba­gyş­la­nan da­ba­ra­da çe­per el­li ze­nan­lar el iş­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek bi­len, ola­ryň äh­mi­ýe­ti ba­ra­da ýaş­la­ra gür­rüň ber­di­ler.

 

(Öz habarçylarymyz).

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm