2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Alym zenanlary

Şu Düzgünnama “Görnükli alym zenan” atly bäsleşigi geçirmegiň şertlerini we tertibini kesgitleýär.

Bäsleşigiň maksady

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm